Twitter - Follow me

Facebook Ikona

LinkedIn Ikona

YouTube Ikona

PPC menadžment

ppc menadzment

Google AdWords, Facebook oglasi i ostali - otvaranje i podešavanje naloga, pisanje tekstova oglasa i sve što uz to ide!

Izgradnja linkova

Stvaranje linkova

Za dobru poziciju potrebni su i brojni kvalitetni linkovi. Odradićemo naporno stvaranje linkova (link building) za vas.

Društvene mreže 

marketing drustvenih_mreza

Morate da budete tamo gde su vaši kupci, a oni su na društvenim mrežama (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn,...).

Copywriting 

seo-pisanje-tekstova-2

Copywriting vam omogućuje da zanimljivim tekstovima dođete do što većeg broja posetilaca i visokog ranga na pretraživačima.

Ovde možete da pogledate reči, fraze i skraćenica koje čine SEO rečnik, Internet rečnik i rečnik računarskih termina.

Ad

Naziv na srpskom: Oglas
Objašnjenje: Svaka oglasna grupa se sastoji iz jednog ili više oglasa, kako bi se utvrdilo koji tekst oglasa postiže najbolji učinak, ili rečima Gugla, najbolji CTR, CPC i Conversion Rate.
Wiki link:
Drugi link:

 

Ad Group

Naziv na srpskom: Grupa oglasa (oglasna grupa)
Objašnjenje: Oglasna grupa je drugi nivo vašeg AdWords naloga. Svaka kampanja se sastoji iz nekoliko oglasnih grupa. Ukoliko recimo želite da oglašavate servis automobila, za svaku vrstu vozila za koju ste specijalizovani da servisirate ćete napraviti posebnu oglasnu grupu.
Wiki link:
Drugi link:

 

Avg. CPC (Average cost per click)

Naziv na srpskom: Prosečna cena po kliku
Objašnjenje: Prosečna cena po kliku predstavlja prosečnu cenu koju plaćate po kliku na vaš oglas. Avg. CPC se izračunava tako što se ukupna cena vaših klikova podeli sa ukupnim brojem klikova. Na primer, ukoliko vaš oglas postigne dva klika, jedan od njih košta 7 centi, a drugi 11 centi, vaš Avg. CPC iznosi 9 centi. Kako biste videli koliko iznosi vaš Avg. CPC, potražite tu kolonu, u okviru tabova na kampanjama.
Wiki link:
Drugi link: http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=en&answer=14074

 

Bid Based Pay Per Click

Naziv na srpskom: Cena klika na osnovu nadmetanja (Bid Based PPC)
Objašnjenje: Bid Based PPC (Cena klika na osnovu nadmetanja) je model placanja za klik na internet oglašivackim mrežama na kojima se oglašivaci ponudom cene za klik (CPC) nadmecu za bolju poziciju i za prikaz na prvoj oglasnoj strani. Ovaj model najviše podseca na aukcije i u zavisnosti od kompleksnosti sistema izracunavanja cene ima i razlicite sisteme nadmetanja. Kod nekih sistema se „dostavlja“ najveca cena koju je oglašivac voljan da plati za klik, što ne znaci da ce klik toliko i koštati, pošto u cenu ulaze razni faktori, poput istorijata CTR-a, kvaliteta ciljne stranice, i drugih, kao što je slucaj kod AdWords sistema; dok kod drugih kompleksnost izracunavanja nije velika, vec se nudi cena koju ce oglašivac zaista platiti, poredi se naprosto sa drugim ponudama i u skladu sa tim dobija pozicija.
Ovakav model je mnogo dinamicniji i dozvoljava ozbiljnu tržišnu utakmicu, i u njemu cene znacajno mogu varirati u zavisnosti od dana i perioda godine.
Wiki link: http://en.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click#Bid-based_PPC
Drugi link:

 

Blog

Naziv na srpskom: Blog
Objašnjenje: Blog, termin nastao kao sažimanje reci Web log (Internet dnevnik), predstavlja kategoriju web sajta koju obicno održava jedna osoba i u koju unosi komentare, opise dogadaja, video materijale ili slike. Blog predstavlja posebnu formu pisanja kratkih tekstova, a isti su obicno poredani hronološki od najnovijeg ka najstarijem. Tematika bloga zavisi od interesovanja samog autora.
Mnogi blogovi prate odredenu oblast i dešavanja, a neki su u vidu privatnog internet dnevnika. Tipican blog sastoji se od kratkih tekstova, slika, video materijala, komentara i linkova ka stranicama na internetu koje se bave tematikom koju blog obraduje.
Wiki link: http://en.wikipedia.org/wiki/Blog
Drugi link:

 

Campaign (AdWords Campaign)

Naziv na srpskom: Kampanja
Objašnjenje: Kampanja je najviši nivo vašeg AdWords naloga. AdWords kampanja nije isto što i reklamna kampanja uopšte, iz razloga što se reklamna kampanja najčešće sastoji iz više AdWords kampanja. AdWords kampanja je skup srodnih oglasnih grupa, oglasa i ključnih reči.
Wiki link:
Drugi link: http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=en&answer=6304

 

Cost Per Click

Naziv na srpskom: Cena po kliku (CPC)
Objašnjenje: Cost Per Clikc (CPC ) je mera za kolicinu novca koju oglašivac placa za jedan klik na njegov oglas, na odredenoj oglašivackoj mreži i istovremeno je nacin kupovine oglasa. Cena se odreduje u zavinosti od toga koji se model izracunavanja koristi – Flat Rate PPC ili Bid Based PPC.
CPC je zajedno sa CPM-om najvažniji finansijski apsekt kampanje jer od njega zavisi ukupna cena iste. Oglašivac može u vecini mreža izabrati sistem izracunavanja cene CPC ili CPM, ali u svakom slucaju dobija i jednu i drugu meru tokom kampanje, na osnovu kojih može korigovati izbor nacina kupovine u slucaju da je neophodna promena. CPC je isplativiji sistem ukoliko su klikovi cilj.
Wiki link: http://www.marketingterms.com/dictionary/cost_per_click/
Drugi link:

 

Cost Per Action / Acqusition

Naziv na srpskom: Cena po akciji (CPA)
Objašnjenje: Cost Per Action / Acquistion (CPA) je model placanja u internet oglašavanju po kome oglašivac placa za odredenu akciju – obicno prodaju, prijavu za newsletter i slicno – na osnovu odredenog oglasa. Ovakav sistem izracunavanja cene se smatra optimalnim, jer oglašivac placa tek po odredenoj akciji, koju sam definiše i slicno CPC-u i CPM-u njegovo odredivanje zavisi od oglašivacke mreže na kojoj se kupuje. CPA nije trenutno u velikoj upotrebi u Srbiji.
Wiki link: http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_per_action
Drugi link:

 

Cost Per Mille / Thousand

Naziv na srpskom: Cena po hiljadu prikaza (CPM / CPT)
Objašnjenje: Cost Per Thousand (CPM / CPT) je mera za kolicinu novca koju oglašivac placa za 1000 prikaza njegovog oglasa na odredenoj oglašivackoj mreži i istovremeno je nacin kupovine oglasa. Cena se kao i kod CPC-nacina placanja odreduje u skladu sa modelom izracunavanja koji mreža oglašavanja nudi. Cene mogu biti fiksne ili kao kod AdWords sistema na osnovu ponude.
CPM generalno nije prvi izbor u internet kampanjama PPC sistema. Sama suština PPC kampanja jeste placanje po kliku sa ciljem da se glavna akcija kampanje odvija na ciljnoj stranici (Landing Page).
CPM je pravi izbor kod kampanja za robu široke potrošnje kod kojih uvek mora da se radi na lojalnosti prema brendu (Brand Loyalty) i prepoznatljivosti brenda (Brand Recognition). Bez obzira na izbor nacina izracunavanja cene, CPM treba koristiti kao statisticku meru jer se kao takva koristi i na drugim medijima i samim tim je matematicka veza izmedu klasicnih i digitalnih medija.
Wiki link: http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_per_mille
Drugi link:

 

Click

Naziv na srpskom: Klik (misli se na pritiskanje tastera miša)
Objašnjenje: Broj ostvarenih klikova oglasa.
Wiki link:  http://en.wikipedia.org/wiki/Point-and-click
Drugi link:

 

Click Through Rate

Naziv na srpskom: Odnos broja klikova i prikaza (CTR)
Objašnjenje: CTR (Click Through Rate) je kolicnik broja klikova na odredeni oglas i broja prikaza istog oglasa –
CTR = broj klikova/broj prikaza (Clicks/Impressions). CTR se racuna odvojeno za oglase i odvojeno za kljucne reci u sistemu Google AdWords.
CTR je jedna od najvažnijih stavki u merenju kvaliteta ili uspešnosti odredene internet kampanje jer nam daje uvid u to koliko je naš izbor kljucnih reci i kvalitet oglasa, bilo izgledom, porukom ili pozicijom privukao pažnju potencijalnih kupaca/korisnika. Drugim recima što veci CTR, to bolje.
Nizak CTR za kljucne reci kod Google AdWords sistema utice na cenu za te kljucne reci, kao i na broj prikaza oglasa, grupe ili kampanje koji se prikazuju na osnovu tih kljucnih reci. Istvoremeno, nizak CTR odredenog oglasa obicno ukazuje na nizak kvalitet oglasa, a u skladu sa AdWords smanjuje broj njegovih prikaza u okviru grupe kojoj pripada ili, ukoliko postoji sam taj jedan oglas u grupi, povecava tražena cenu za klik na isti. CTR je, dakle, gotovo najvažniji pokazatelj u AdWords sistemu pošto direktno utice i na cenu. Iako kod drugih mreža ovo nije princip i CTR ne utice na cenu, i dalje nam jasno ukazuje na kvalitet marketinške kampanje.
CTR se naravno nikako ne sme uzimati kao jedino merilo uspešnosti internet kampanje ciji je cilj obicno povecana prodaja ili povecan broj korisnika. CTR medutim jeste, pogotovu u kombinaciji sa povratnim podacima klijenta, najefikasnija stvarna merna vrednost za procenu kvaliteta kampanje i dobar pokazatelj kako istu treba voditi zbog cega se mora redovno kontrolisati i uskladivati nastup u skladu sa njim.
Wiki link: http://en.wikipedia.org/wiki/Click-through_rate
Drugi link:

 

Conversion

Naziv na srpskom: Pretvaranje posete u željenu akciju - Konverzija
Objašnjenje: Conversion (Konverzija) je naziv u internet marketingu za pretvaranje posete veb sajtu ili veb stranici u odredenu, željenu akciju - obicno prodaju. Konverzija je najvažniji element u okviru kampanje i predstavlja njen konacni cilj.
Iako su klikovi prvo merilo uspešnosti kampanje, za uspeh kampanje u naprednijem internet marketingu pre svega se prate konverzije, to jest koliko je odredni cilj na strani na koju oglas dovodi zaista ostvaren. Kod internet prodavnica konverzije su lako definisane – prodaja i one su glavno merilo uspešnosti i omogucavaju trenutno merenje povracaja investicije (Return On Investment – ROI). Naravno, prodaja ne mora biti jedini cilj i konverzije se definišu u skladu sa ciljevima marketinškog plana. Prijavljivanje na Newsletter je još jedan popularan cilj koji ce tek kasnije, možda, dovseti do konkretne prodaje. No, bez obzira na to iz perspektive agencije cilj je ostvaren onog trenutka kada se posetilac prijavio na newsletter.
Wiki link:
Drugi link: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=107055

 

CPC (Cost per click)

Naziv na srpskom: Cena po kliku
Objašnjenje: CPC predstavlja cenu koju klijent plaća po svakom otvorenom prikazu oglasa.
Wiki link: en.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click
Drugi link:

 

CPM (Cost per Thousand)

Naziv na srpskom: Cena na 1000 prikaza oglasa
Objašnjenje: Cena oglasa na hiljadu prikaza. Ovaj način licitacije je omogućen samo u kampanjama putem kontekstualnih Google oglasa (Display Network). Dobra taktika je da jednu kampanju kreirate sa CPC licitacijom, a drugu sa CPM, pa da nakon određenog vremena uvidite šta vam se više isplati.
Wiki link:
Drugi link:

 

CTR (Click-through rate)

Naziv na srpskom: Odnos prikazanih i otvorenih reklama
Objašnjenje: CTR predstavlja odnos broja prikaza u odnosu na broj klikova. Google nagrađuje oglase koji imaju visok CTR, time što im daje niži CPC (setite se priče o Quality score)
Wiki link: en.wikipedia.org/wiki/Click-through_rate
Drugi link:

 

Impressions

Naziv na srpskom: Prikazi
Objašnjenje: Impressions (Prikazi) predstavljaju broj koliko je puta odredeni oglas prikazan.
Prikazi se koriste za izracunavanje cene kada su u pitanju CPM kampanje kod kojih se placa za prikaz reklame, bez obzira na broj klikova, kao i za izracnuvanje CTR-a.
Prikazi su jedna od dve kljucne jedinice u oglašavanju na globalnoj Mreži, pored klikova, pošto ucestvuju u izracunavanju Click Through Rate (CTR).
Wiki link:
Drugi link:

 

Landing Page

Naziv na srpskom: Ciljna stranica
Objašnjenje: Landing Page (Ciljna stranica) je termin u internet oglašavanju za internet stranicu na koju klik na oglas dovodi potencijalne kupce/korisnike bilo da je u pitanju baner, slikovni, tekstualni oglas ili neka druga forma promotivne poruke. Ciljna stranica je jedna od najvažnijih stavki u internet kampanjama, kako kada je u pitanju njen izbor, tako i kada je u pitanju njen dizajn.
Shodno kljucnim recima koje ste koristili za prikaz odredenog oglasa ili sadržaju samog oglasa klik na oglas bi trebalo da vodi na stranicu koja ima vezu sa kljucnim recima i sadržajem oglasa. Na taj nacin se povecava šansa da se klik/poseta pretvori u neku konkretniju akciju – u idealnom slucaju u planiranu konverziju. Dizajn ciljne stranice je podjednako važan kao i izbor linka za oglas, jer od dizajna, to jest korisnickog iskustva (user experience), direktno zavisi prodaja/promocija ili drugi cilj definisan za konkretnu stranicu.
Kod Google AdWords sistema ocena kvaliteta (Quality Score), koju Google koristi za ocenjivanje strana direktno utice na cenu oglašavanja, te je kod Google AdWords kampanja pravilno kodiranje stranice podjednako važno, kao i sam dizajn.
Wiki link: http://en.wikipedia.org/wiki/Landing_page
Drugi link: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=47884

 

Display URL

Naziv na srpskom: Prikazni URL
Objašnjenje: Display URL (Prikazni URL) je adresa koja se prikazuje u okviru oglasa, obicno na pretraživackim i kontekstualnim mrežama, koju oglašivac želi da potencijalni kupac ili korisnik vidi i ne mora da bude jednaka adresi na koju klik zaista vodi. Prikazni URL se koristi kako bi se potencijalnom kupcu/korisniku jasnije stavilo do znanja na koju konkretno stranu odlazi. Kako se kod velikog broja sajtova konkretne strane vode pod kompleksnim adresama u PHP-u, Display URL je uveden radi efikasnijeg oglašavanja.
Izbor prikaznog URL-a je važan. Zloupotreba u kojoj prikazujete da cete klijenta odvesti ka odredenoj usluzi ili proizvodu, a vodite ga na nešto sasvim drugo je laka i moguca, ali je i kratkorocno i dugorocno loš izbor jer cete klijente lažnim oglašavanjem samo odvratiti od dalje kupovine ili vracanja na sajt.
Wiki link:
Drugi link: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=6314

Destination URL

Naziv na srpskom: Odredišni URL
Objašnjenje: Destination URL (Odredišni URL) je internet adresa koja vodi na oglas. Za razlliku od prikaznog URL-a, koji ne mora da predstavlja postojecu internet adresu, destination URL je stvarna web adresa na koju dovodite potencijalne potrošace – to je adresa takozvane ciljne strane (Landing Page).
Izbor ciljne strane u skladu sa kljucnom reci ili kljucnim recima na osnovu kojih se oglas prikazuje je kritican deo kampanje. Loš izbor ove strane ili neuskladenost sa kljucnim recima može veoma loše uticati na konacan cilj kampanje. Kvalitet oglasa može doprineti broju klikova, ali broj konverzija može biti nizak i klikovi ce biti ostvareni uzalud.
Wiki link:
Drugi link: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=6313

  

Flat Rate Pay Per Click

Naziv na srpskom: Fiksna cena klika (Flat Rate PPC)
Objašnjenje: Flat Rate PPC (Fiksna cena klika) je model placanja za klik na internet oglašivackim mrežama na kojima je cena za klik (CPC) nepromenljiva (fiksna). Ovakav model je pogodan za brzo izracunavanje neophodnih sredstava za odredeni broj klikova, ali oduzima mogucnost dodatnog investiranja za bolju poziciju ili veci broj prikaza i veci deo rada se svodi na kvalitetnu izradu oglasa i dobar izbor kljucnih reci.
Wiki link: http://en.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click#Flat-rate_PPC
Drugi link:

 

Impression

Naziv na srpskom: Prikaz
Objašnjenje: Broj ostvarenih prikaza oglasa, uglavnom na nekom sajtu ili pretraživaču.
Wiki link:
Drugi link:

 

Landing Page

Naziv na srpskom: Odredišna stranica
Objašnjenje: Stranica na vašem sajtu do koje vodi link, najčešće u rezultatima pretrage, bilo plaćenim ili organskim, ili kao link sa bilo koje druge stranice.
Wiki link:
Drugi link:

 

Maximum CPC

Naziv na srpskom: Maksimalna cena po kliku
Objašnjenje: Maksimalna cena po kliku predstavlja najvišu sumu koju ste spremni da platite za svoj oglas. Možete podesiti Max. CPC za svaku pojedinačnu ključnu reč (izraz) ili zajednički Max. CPC za sve ključne reči u okviru jedne oglasne grupe.
Wiki link:
Drugi link: http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=en&answer=6326

 

Online Marketing

Naziv na srpskom: Internet marketing
Objašnjenje: Internet marketing , takode se naziva i web marketing, i-marketing, online marketing, ili eMarketing, jeste marketing proizvoda, usluga ili oglašavanja putem Interneta.
Internet je doneo mnoge jedinstvene pogodnosti za marketing, manje troškove i vecu mogucnost za distribuciju informacija i predstavlja komunikacijski kanal za globalnu publiku. Internet marketing povezuje zajedno kreativne i tehnicke aspekte Interneta, ukljucujuci dizajn, razvoj, oglašavanje i prodaju.
Internet marketing se odnosi i na marketing kroz pretraživace (SEM eng. Search Engine Marketing), optimizacije za pretraživace (SEO eng.
Search Engine Optimisation), banner oglase za odredene web stranice, e-mail marketing, i web 2,0 strategije.
Wiki link: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_marketing
Drugi link:

 

Pay Per Click

Naziv na srpskom: Placanje po kliku (PPC)
Objašnjenje: Pay Per Click (PPC) je model internet kampanja prilikom kojeg se odredivanje cene oglašavanja vrši na osnovu broja klikova na oglas. Za razliku od kampanja putem tzv.tradicionalnih medija (televizije, štampe, radija, OOH) kao i CPM internet kampanja kod kojih se placa prikazivanje (štampanje) oglasa, u slucaju PPC kampanja se placaju samo klikovi na oglas, bez obzira na broj prikaza.
Interaktivna priroda interneta dozvoljava da oglasi ne budu samo puke slike, vec i linkovi ka sajtu ili stranici koju promovišemo. PPC sistem omogucava daleko vece vracanje investicije (Return On Investment - ROI).
Wiki link: http://en.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click
Drugi link: http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp

 

Quality Score

Naziv na srpskom: Ocena kvaliteta – AdWords
Objašnjenje: Quality Score (Ocena kvaliteta) je, kao što sam naziv kaže, ocena koju Google AdWords sistem daje odredenoj kljucnoj reci, na osnovu više parametara. Quality Score se izracunava svaki put kada se izabrane kljucne reci pojave u pretrazi (Search) ili sajtu (Content) i dodeljuje se na lestvici od 1 do 10, pri cemu je veca ocena bolja i direktno utice na traženu cenu za klik, neophodan je prilikom utvrdivanja cene za pojavljivanje na prvoj strani pri pretrazi, odredivanje da li tražene kljucne reci mogu da se koriste u kampanji i poziciju samog oglasa, te je rad na njegovom poboljšanju kljucan u svakoj kampanji.
Google Quality Score se odreduje posebno za prikazivanje na pretraživacima, posebno za prikazivanje na Content mreži.
Za pretraživace kontroliše se: istorijat CTR-a kljucne reci na Google-u (ne uzima se u obzir CTR za traženu kljucnu rec na Content mreži); istorija vaešg racuna, merena CTR-om za sve oglase i kljucne reci; istorijat CTR-a prikaznog URL-a (display URL) u okviru grupe oglasa; kvalitet ciljne stranice (landing page); relevantnost kljucne reci u odnosu na oglase u oglasnoj grupi; relevantnost kljucne reci i sadržaja oglasa u odnosu na tražene reci; uspešnost vašeg racuna u odnosu na geografski region u kome ce oglasi biti prikazani; drugi relevantni faktori.
Za mrežu: uspešnost oglasa na sajtu na kome se prikazuje ili slicnim sajtovima; relevantnost oglasa i kljucne reci u okviru oglasne grupe u odnosu na sajt; kvalitet ciljne strane; drugi relevantni faktori. Ukoliko se kupuje na prikaze (CPM) gleda se samo kvalitet ciljne stranice, ali ukoliko se kupuje po kliku (CPC) posmatraju se istorijat CTR-a na sajtu na kome ce biti prikazan oglas i slicnim sajtovima i kvalitet ciljne strane.
Wiki link:
Drugi link: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=10215

 

Search Engine Marketing

Naziv na srpskom: SEM (Marketing na pretraživačima)
Objašnjenje: SEM (Search engine marketing), marketing preko internet pretraživaca je forma internet marketinga koja promoviše web sajtove povecavajuci njihovu vidljivost u pretraživacima. Prema SEMPO (Search Engine Marketing Profesional Organization) organizaciji strucnjaka za web marketing kroz pretraživace, SEM se koristi sledecim metodama: SEO (optimizacija za internet pretraživace), placenim pozicioniranjem u pretragama, kontekstualnim oglašavanjem i placenim ukljucivanjem u rezultate pretrage.
Wiki link: http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_marketing
Drugi link:

 

Search Engine Optimisation

Naziv na srpskom: SEO
Objašnjenje: SEO (Search Engine Optimisation) optimizacija za internet pretraživace je proces prilagodavanja sadržaja sajta nastala poslednjih godina sa potrebom da sadržaj na internetu bude što kvalitetnije pretraživ. Ova disciplina bazira se na mnogo faktora i to najcešce na: pravilno i dobro pripremljenom sadržaju sajta u maniru koji odgovara glavnim pretraživacima kao što su Google, Yahoo, MSN i drugi, u dobrom i po pravilima napisanom kodu web stranice, prijavljivanja sajtova na pretraživace kao i u pracenju smernica i preporuka koje dolaze od strucnih timova gore pomenutih pretraživaca.
Wiki link: http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization
Drugi link:

 

Uniform Resource Locator

Naziv na srpskom: Web adresa u opšteprihvacenom znacenju (URL)
Objašnjenje: Uniform Resource Locator (URL) je u opšteprihvacenim pojmovima interneta, pa tako i internet marketinga i oglašavanja, zaparavo WEB adresa poput (http://www.hugemedia.rs/). URL u suštini nije WEB adresa, vec je zapravo deo Uniform Resource Identifier-a (URI) koji ukazuje na to gde se odredeni kompjuterski resurs nalazi i koji mehanizam se koristi da bi se došlo do njega i upotrebio isti. Veb adresa je samo jedan takav resurs, ali usred njene ogromne popularnost URL je postao njen sinonim.
Wiki link: http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
Drugi link: