Twitter - Follow me

Facebook Ikona

LinkedIn Ikona

YouTube Ikona

PPC menadžment

ppc menadzment

Google AdWords, Facebook oglasi i ostali - otvaranje i podešavanje naloga, pisanje tekstova oglasa i sve što uz to ide!

Izgradnja linkova

Stvaranje linkova

Za dobru poziciju potrebni su i brojni kvalitetni linkovi. Odradićemo naporno stvaranje linkova (link building) za vas.

Društvene mreže 

marketing drustvenih_mreza

Morate da budete tamo gde su vaši kupci, a oni su na društvenim mrežama (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn,...).

Copywriting 

seo-pisanje-tekstova-2

Copywriting vam omogućuje da zanimljivim tekstovima dođete do što većeg broja posetilaca i visokog ranga na pretraživačima.

marketing preko e-pošte * e-bilteni * newsletters marketing

Email marketing uslugeEmail marketing je vrsta direktnog marketinga koja Vam omogućava da obavestite kupce o novostima u vašem poslovanju kao što su akcije, novi proizvodi u ponudi, otvaranje novih objekata i slično.

Redovni kontakt sa partnerima je veoma važan, čak je i važniji od povremenih velikih gestova. Održavanjem stalne komunikacije podstičete korisnike da razmišljaju o vašoj ponudi, edukujete ih kako mogu da imaju koristi od vas i konstantno im namećete kupovinu. Ovim se stvara dvosmerna veza sa korisnicima i podsticanje dugotrajne i kvalitativne saradnje. Korisnici će znati da ste uvek uz njih, a ne samo za vreme važnih datuma.

Zašto se koristi email marketing?

Email marketing je veoma isplativ marketinški alat za održavanje redovnih kontakata sa kupcima i korisnicima. Svako ko koristi bilo koji personalizovani internet servis ima email adresu, a preko 1.4 milijarde ljudi svakodnevno proverava e-poštu

Cena email marketinga je daleko jeftinija od slanja štampanih materijala, jer nema pripreme za štamu, čekanja na štampu i problema sa distribucijom. Dakle, daleko je brža, jeftinija i efikasnija od štampanih verzija biltena i novosti.

Poslednjih godina je su veoma popularne društvene mreže i mnogi su odlučili da im najviše odgovara da preduzeća prate preko društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, LinkedIn i slične. Ipak, veliki broj, pre svega poslovnih korisnika, i dalje smatra da je komunikacija sa kupcima najbolja preko e-pošte.

Ključne reči u email marketingu

E-bilten predstavlja jedan broj izdanja koji se šalje dnevno/nedeljno/mesečno ili po drugim kriterijumima utvrđenim pravilima.

Email templejt predstavlja opšti izgled e-biltena koji se sastoji od HTML koda i slika.

E-mail kampanja predstavlja seriju povezanih e-biltena koja se odnosi na promociju jednog proizvoda ili grupe proizvoda.

Kod za praćenje (eng. tracking code) je HTML kod se ubacuje u e-bilten da bi se pomoću njega pratilo ko je se otvorio e-bilten i koje članke je odlučio da detaljnije pročita na veb sajtu.

Koje su prednosti email marketinga?

Prednosti marketinga preko e-pošte su što omogućava slanje prilagođenih poruka svakom klijentu, odnosno možete da:

 1. koristite slanje personalizovane e-pošte u kojoj možete da oslovite primaoca po imenu i možete uz to da dodate i podatke koji se odnose baš na njega (npr. prošlog meseca ste kupili od nas dva štampača i 6 računara, pa vam preporučujemo da razmotrite i i kupovinu print servera),
 2. pošaljete svakom klijentu samo novosti o grupama proizvoda koji njega interesuju,
 3. pratite koji klijenti su preuzeli e-bilten,
 4. pratite o kojim člancima su odlučili da pročitaju više na veb sajtu.

Odgovornosti i uloge u marketingu preko e-pošte

Marketing preko e-pošte se deli u pet odvojenih faza:

 1. Prikupljanje liste adresa primaoca – posao radi marketing služba u saradnji sa IT službom,
 2. Kreiranje i osmišljavanje sadržaja koji se šalje – posao radi služba marketinga,
 3. Ubacivanje sadržaja i kodova za praćenje u email templejt – posao radi IT služba i dizajneri,
 4. Slanje e-pošte  – posao radi ili veb hosting kompanija kod koje se nalazi vaš veb sajt ili, još bolje, specijalizovana kompanija za slanje e-pošte,
 5. Praćenje rezultata  – posao radi marketing služba u saradnji sa IT službom.

Šta obuhvata marketing preko e-pošte?

Email marketing obuhvata sledeće usluge:

 1. Prikupljanje baze email adresa na koje ćete da šaljete e-poštu,
 2. Kreiranje templejta /opšteg izgleda (eng. Template) e-biltena,
 3. Kreiranje pojedinačnih e-biltena na osnovu dostavljenih tekstova i slika,
 4. Integracija mehanizama za praćenje otvaranja e-pošte,
 5. Slanje e-pošte,
 6. Dostavljanje izveštaja o praćenju otvaranja stranica.

Lista email adresa

Lista email adresa vam je potrebna da biste imali kome da šaljete vaše novosti. Postoji više načina da dođete do baze email adresa, ali nisu sve opcije legalne.

Najkvaliteniji i najjeftiniji način da skupljate kontakt podatke (minimum Ime, Prezime, Podaci preduzeća i email) svojih kupaca i korisnika je da svoje postojeće i buduće kupce zamolite da vam ostave podatke kako biste mogli da ih obavestite o novostima.

Ukoliko imate mali broj kontakt podataka možete da ih povećate na sledeće načine:

 1. Nuđenjem pogodnosti kao što su popusti, bolji uslovi plaćanja i sličnog za one koji vam ostave podatke. Ovo može da se odradi elektronski i ovo je drugi najefikasniji način da se dođe do većeg broja kontakt podataka. Mi možemo da vam osmislimo ovu kampanju, da vam integrisemo kod za prikupljanje podataka u vaš sajt ili Facebook stranicu po veoma povoljnim uslovima.
 2. Kupovinom liste adresa možete za najkraće vreme da dođete do velikog broja kontakt podataka, ali ova opcija sa sobom nosi i rizike. Važno je da ne kupite opšte liste email adresa i samo počnete da šaljete novosti, jer ovo može da prouzrokuje kontraefekat, odnosno da vas vas mnogi stave na spam liste i steknu lošu sliku o vama. Zato je preporučljivo nabaviti kontakt podatke samo potencijalnih korisnika i pri prvom kontaktu zatražiti od primaoca da prihvati da mu u buduće šaljete novosti. Ovo je jako važno, jer nije cilj što veći broj primaoca, već je daleko važniji kvalitet i dobra poslova praksa. Mi možemo vam ponudimo liste adresa po više kriterijuma po veoma povoljnim uslovima.

Email templejti

Email templejt predstavlja brendiranje firme, odnosno stvaranje prepoznatljivog izgleda e-biltena po kome će vas kupci zapamtiti i razlikovati od konkurencije.

Za razliku od dizajna veb sajtova koji mogu da koriste i CSS stilove i JavaScript, email templejti na raspolaganju imaju samo HTML kod i slike, tako da nije moguće ubaciti animacije, video i slične efekte koji reaguju na veše pomeranje miša i tastature. Ipak, u mogućnosti smo da vam ponudimo veliki broj atraktivnih email templejta za svačiji ukus.

Kreiranje e-biltena

Tekstove za e-bilten treba da dostave copywriter-i, a slike fotografi ili dizajneri iz marketinške službe. Dostavljeni materijal tada HTML dizajneri treba da na što bolji način, integrišu u postojeći email templejt, kako bi se došlo do konačnog izgleda e-biltena.

Integracija mehanizama za praćenje i slanje e-pošte

Integracija mehanizama za praćenje i slanje e-pošte je u domenu IT službe ili kompanije specijalizovane za pružanje usluge slanja email poruka. U svaki e-mail se ubacuje link ka mini sličici, koji email klijent preuzima prilikom otvaranje e-pošte i na ovaj način se pokazuje ko je otvorio e-poštu. Klikom na bilo koji tekst u e-biltenu se otvara jedinstvena adresa koja dokazuje da je korisnik kliknuo baš na taj link. Korisnik se zatim preusmerava na pravi članak.

Na osnovu mehanizama za praćenje, moguće je znati sledeće informacije:

 1. broj primalaca,
 2. broj isporučenih emailova
 3. broj neisporučenih emailova,
 4. broj otvorenih mailova,
 5. broj klikova na linkove unutar maila,
 6. listu članaka koje je je otvorio određeni primalac,
 7. broj onih koji su se obrisali iz liste,
 8. broj onih koji su se žalili za SPAM putem našeg linka.