Twitter - Follow me

Facebook Ikona

LinkedIn Ikona

YouTube Ikona

PPC menadžment

ppc menadzment

Google AdWords, Facebook oglasi i ostali - otvaranje i podešavanje naloga, pisanje tekstova oglasa i sve što uz to ide!

Izgradnja linkova

Stvaranje linkova

Za dobru poziciju potrebni su i brojni kvalitetni linkovi. Odradićemo naporno stvaranje linkova (link building) za vas.

Društvene mreže 

marketing drustvenih_mreza

Morate da budete tamo gde su vaši kupci, a oni su na društvenim mrežama (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn,...).

Copywriting 

seo-pisanje-tekstova-2

Copywriting vam omogućuje da zanimljivim tekstovima dođete do što većeg broja posetilaca i visokog ranga na pretraživačima.

SEM/SEO Resursi

SEO (eng. Search Engine marketing) resursi za vebmastere i opšti saveti.

Google penguin tehnička pitanja

on petak, 04 januar 2013. Posted in Sadržaj veb sajtova i pitanja prava na Internetu, Izgradnja linkova, SEM/SEO Resursi

Zapažanja, pitanja i odgovori u vezi novog Guglovog algoritma za pretraživanje

Google penguin tehnička pitanja

Google Pingvin je naziv za ažuriranje Google-ovog algoritma za rangiranje rezultata pretraživanja koji je prvi put objavljen 24. aprila 2012.

Ovo ažuriranje ima za cilj smanjenje rangiranja sajtova koji krše Google-ove smernice za vebmastere, pomoću SEO tehnika sa crne liste, kao što su pretrpavanje ključnim rečima (eng. keyword stuffing), usmeravanja Google spajdera na posebne stranice (eng. cloaking), Link šeme, namernog dupliranja sadržaja samo u svrhu SEO i sličnih.